Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

05/07/2017 lúc 17:08

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là một trong những công trình trọng điểm quốc gia thuộc Quy hoạch điện VII, nhà máy có công suất thiết kế 1.200MW, tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD), dự kiến sau khi hoàn thành mỗi năm sản xuất được 6,7 tỷ kWh điện thương phẩm. Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 do Tập đoàn Dầu khí Việt nam (PVN) làm chủ đầu tư, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) làm Tổng thầu, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam là nhà thầu lắp đặt thiết bị.