Giới thiệu chung

02/01/2016 lúc 21:17

1. Thông tin khái quát

2. Giới thiệu chung

Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện (EMETC) tiền thân là trung tâm nghiên cứu kinh tế kỹ thuật lắp máy thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt nam được thành lập từ 1980 đến nay chuyển đổi từ Công ty cổ phần Lilama Thí nghiệm – Cơ điện  (LILAMA – TESTING) thành Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện (EMETC) với hơn 30 năm liên tục phát triển và đổi mới công nghệ kỹ thuật, với đội ngũ những cán bộ quản lý, kỹ sư và công nhân trình độ tay nghề cao luôn luôn thích ứng với sự đổi mới, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng một cách có hiệu quả nhất trong các lĩnh vực sau: