Dịch vụ Lắp đặt thiết bị cơ điện và hệ thống đo lường điều khiển

04/07/2017 lúc 16:14
  1. Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện và hệ thống đo lường điều khiển
  2. Thực hiện kiểm tra mạch vòng (loop check)