Dịch vụ Kiểm tra không phá hủy (NDT)

04/07/2017 lúc 16:13

1.       Kiểm tra trực quan (VT)

2.       Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ  (RT)

3.       Kiểm tra siêu âm (UT)

4.       Kiểm tra thẩm thấu (PT)

5.       Kiểm tra hạt từ (MT)

6.       Đo độ dày bằng siêu âm (UTM)

7.       Đo độ cứng (HT)

8.       Kiểm tra rò rỉ (LT) / Kiểm tra chân không (VCT)

9.       Nhận dạng hợp kim, xác định thành phần kim loại (PMI)

 

II.       Các phương pháp kiểm tra công nghệ cao (Advance NDT)

1.       Kiểm tra siêu âm 3 chiều (PAUT)

2.       Kiểm tra siêu âm 2 chiều (TOFD)

3.     Kiểm tra rò rỉ bằng khí Helium